Welkom
Onze werkwijze
Kinderen en jeugd
Jong volwassenen
Overig aanbod
Contact

Leven met een stoornis, aanpassingsmoeilijkheden, onbegrip....... 

Als u een kind heeft met een vorm van autisme, ADHD of andere (gedrags)problemen, brengt dat veel zorgen met zich mee. Voor het kind, voor de omgeving en voor u. De eerste vraag die ouders zich stellen na de diagnose is meestal "Hoe nu verder? " Zaken die voor andere ouders en hun kinderen heel vanzelfsprekend zijn, veroorzaken voor u en uw kind vaak veel onrust: spelen, naar school gaan, vakantie, etc.
 
Begeleidingsaanbod: 
 • bewustwording:
  • het verkrijgen van inzicht in de beperkingen en de mogelijkheden van uw kind; voor het kind zelf, ouders en gezinsleden
 • vergroten van de vaardigheden van uw kind
  • vergroten van sociale redzaamheid
  • zelfbeeld en weerbaarheid
  • emotieregulatie
  • emoties leren herkennen en leren uiten
  • structureren dagelijkse taken en invulling vrije tijd
  • verminderen van faalangst, impulscontrole- en aandachtsregulatie
 • vergroten van de opvoedingsvaardigheden:
  • ouders activeren bij de specifieke aanpak van hun kind
  • positieve momenten vergroten
  • leren conflicten te hanteren
  • belonen en straffen: versterken gewenst gedrag en verminderen ongewenst gedrag
 • ontlasting ouders
  • compenseren van opvoedingstaken
  • activiteiten
  • contacten met derden
 De begeleiding wordt altijd samen met u als ouder/verzorger afgestemd.

 

de Bosrand Almere - 06 44 135 499 | info@bosrandalmere.nl