Welkom
Onze werkwijze
Kinderen en jeugd
Jong volwassenen
Overig aanbod
Contact

Kennismakingsgesprek

Na (telefonische) aanmelding volgt een kennismakingsgesprek. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.

Intakegesprek

 Na aanmelding volgt een intakegesprek. Gegevens die van belang zijn voor de begeleiding worden met u besproken en kunt u uw wensen kenbaar maken. Afhankelijk van de hulpvraag wordt een plan van aanpak opgesteld. Ook wordt het aantal begeleidingsuren per week vastgesteld.

Overeenkomst

Voor de start van de begeleiding wordt de overeenkomst getekend. In deze overeenkomst wordt opgenomen: het aantal begeleidingsuren per week, de afgesproken begeleidingsperiode en het uurtarief.

Begeleiding/ ondersteuning

De Bosrand probeert zo snel mogelijk na het ondertekenen van de overeenkomst te starten met de begeleiding. Afhankelijk van afspraken gemaakt tijdens het intake gesprek, zal de begeleiding bestaan uit een individueel en / of een groepstraject. Soms wordt gestart met een individueel traject om vervolgens over te gaan in een groepstraject. De begeleiding kan gericht zijn op het verbeteren van diverse vaardigheden en / of op het gedrag door middel van training of coaching.

Indien afgesproken in het intakegesprek wordt met externen minimaal 1x per kwartaal afgestemd. 

de Bosrand Almere - 06 44 135 499 | info@bosrandalmere.nl